Η εταιρεία μας, διαθέτει ιδιόκτητο 24ωρο Κέντρο Λήψεως Σημάτων, με εξειδικευμένο πρόγραμμα λήψης, διαχείρισης και καταγραφής όλων των ενεργειών που  γίνονται στα συστήματα συναγερμού των πελατών μας.

Οι χειριστές του Κεντρικού Σταθμού είναι εκπαιδευμένοι και διαθέτουν την ανάλογη άδεια εργασίας. Αρμοδιότητα τους είναι η παρακολούθηση όλων των σημάτων, ώστε να ενημερώνουν τους πελάτες μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις ή τις προτιμήσεις τους, καθώς επίσης και κάθε αρμόδια αρχή, σε περιπτώσεις που χρίζουν ανάγκης.  

  • Λήψη και καταγραφή όλων των ενεργειών του συστήματος σας από εκπαιδευμένους χειριστές  όλο το 24ωρο.
  • Άμεση Ενημέρωση, προκαθορισμένων από τον πελάτη ατόμων, σε σήμα παραβίασης του   χώρου,σε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, σε σήμα πτώσης μπαταρίας, σε περίπτωση καθυστέρησης   όπλισης  του συστήματος και σε οποιοδήποτε άλλο σήμα επιθυμείτε.
  • Μηνιαία  γραπτή  αναφορά σημάτων για τον έλεγχο των χρηστών που χρησιμοποιούν το  σύστημα.
  • Άμεση Επέμβαση και έλεγχος του χώρου μετά απο σήμα συναγερμού από εξειδικευμένο προσωπικό με όχημα της  εταιρείας μας.