• Εταιρειών - Καταστημάτων                                          
  • Εργοστασίων- Αποθηκευτικών Xώρων                                                           
  • Εμπορικών  Κέντρων                                                            
  • Κινηματογράφων – Θεάτρων                                                      
  • Οικιών – Εξοχικών
  • Στατική παρουσία και φύλαξη του χώρου σας από ένστολους  και εκπαιδευμένους φύλακες για  όσες  ώρες ημερησίως επιθυμείτε και για όλες τις μέρες του έτους (συμπεριλαμβάνονται Σαβ/κα και  Αργίες)
  • Προληπτικοί έλεγχοι και πλήρης εποπτεία μέσω περιμετρικών περιπολιών του χώρου σας,  σύμφωνα με  τις απαιτήσεις του.
  • Άμεση Ενημέρωση υπευθύνων και αστυνομίας σε κάθε περίπτωση ύποπτου ή επικίνδυνου συμβάντος.
  • Αναλυτική καταγραφή εισερχόμενων και εξερχόμενων ατόμων και οχημάτων. 

Με την ανάθεση κάθε στατικής φύλαξης, γίνεται μελέτη και έλεγχος του φυλασσόμενου χώρου από επόπτες της εταιρείας μας, ώστε να καταρτιστεί ειδικό πλάνο ασφαλείας για τις ανάγκες του και να εκπαιδευτεί αναλόγως το προσωπικό ασφαλείας που θα εκτελεί υπηρεσία.

Όλο το προσωπικό της εταιρείας μας είναι ένστολο, διαθέτει άδεια εργασίας και χαρακτηρίζεται από ήθος, ευγένεια, διακριτικότητα και εχεμύθεια. Οι ευθύνες και τα καθήκοντα του, ορίζονται από τον πελάτη και τις απαιτήσεις που παρουσιάζουν οι εγκαταστάσεις του.